บริษัท พรอสเพอร์ไทธรรม์ จำกัด

บริษัท พรอสเพอร์ไทธรรม์ จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMP60PXS (60 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Powerlink 4DT4.6CG2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Powerlink PL2C
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920