บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMS250CS (250 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins NT855-GA
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCDI274K
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420