คุณ DANIEL PARSONS

คุณ DANIEL PARSONS

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMP10PXS (10 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Potise 3D1.4CG
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Potise PL1B
ชุดควบคุม (Controller) : DSE4510
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : Powerlink AP40