บริษัท ชวนชม อินเตอร์ จำกัด

บริษัท ชวนชม อินเตอร์ จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : WPS15S (15 KVA) 2 Units
เครื่องยนต์ (Engine) : Perkins 403A-15G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : MECC ALITE ECP282S4
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7420
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : CP40A