โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MP1100P (1000 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Perkins 4008TAG2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford HCI634J
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7420