บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MPY825C (825 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins KTA38-G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford LVI634C
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320

« 1 ของ 2 »