สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : Wagna
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : DL900W-50P (900 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Wagna 12DTA39E-G
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Wagna WG40A640Y
ชุดควบคุม (Controller) : Wagna WE8010