โรงแรมเวลาดี อุดรธานี

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมบริการติดตั้ง
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): LG355C (355 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins 6LTAA9.5-G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Leega AC
ชุดควบคุม (Controller): DSE6020
ปี (Year): 2563 (2020)