งาน PROPAK ASIA 2019

งาน PROPAK ASIA 2019

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 27
หรืองาน PROPAK ASIA 2019
สถานที่ : ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98 บูธ AC19
วันที่ : 12-15 มิ.ย. 2562

« 1 ของ 3 »