อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
สถานที่ : บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2563

« 1 ของ 3 »