เครื่องไฟส่องสว่าง

อุปกรณ์เครื่องไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ (Mobile Lighting Tower) ของแบรนด์ Powerlink UK เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide Lamp) ซึ่งเป็นหลอดไฟที่ให้ความเข้มแสงสูง มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ให้แสงสว่างสูงและมีแสงสีที่นุ่มนวล โดยส่วนใหญ่เครื่องไฟส่องสว่างดังกล่าวนิยมใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกประเภท งานทำเหมือง งานซ่อมบำรุง การจัดการอุบัติเหตุหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉินบริเวณกลางแจ้ง เป็นต้น

ALT5000 A-GLS

เครื่องไฟส่องสว่าง รุ่น ALT5000 A-GLS แบรนด์ POWERLINK UK

ALT6600 M-EL

เครื่องไฟส่องสว่าง รุ่น ALT6600 M-EL แบรนด์ POWERLINK UK

ALT6600 A-SL

เครื่องไฟส่องสว่าง รุ่น ALT6600 A-SL แบรนด์ POWERLINK UK

ALT6600 A-GL

เครื่องไฟส่องสว่าง รุ่น ALT6600 A-GL แบรนด์ POWERLINK UK

ALT6600 A-GHL

เครื่องไฟส่องสว่าง รุ่น ALT6600 A-GHL แบรนด์ POWERLINK UK

ALT6600 A-GH

เครื่องไฟส่องสว่าง รุ่น ALT6600 A-GH แบรนด์ POWERLINK UK