เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Multiphase Power รุ่น MPC40S

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: MPC40S (ตู้ครอบเก็บเสียง)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins 4BT3.9-G2
ไดร์ปั่นไฟ (Alternator): Stamford S1L2-K1
ชุดควบคุม (Controller): DSE7320
พิกัดกำลัง Prime Power: 32 kw / 40 kva
พิกัดกำลัง Standby Power: 35.2 kw / 44 kva