ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง และระบบท่อ/สายไฟต่างๆ ฯลฯ
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟส พาวเวอร์ (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): MPL125SC (125 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): SDEC SC4H160D2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Leega LA274G100
ชุดควบคุม (Controller): DSE6020
ปี (Year): 2565 (2022