ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมชุด ATS และงานติดตั้ง
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): ออเดอร์พิเศษ*
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): C250D5 (250 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford
ชุดควบคุม (Controller): PowerCommand
ปี (Year): 2564 (2021)