ไพฑูรย์ฟาร์ม (จ.ปราจีนบุรี)

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่มัลติเฟสเวิร์คช้อป จ.ระยอง
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): MP450C (450 KVA) 3 เครื่อง
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins NTAA855G7A
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford S4L1D-F41
ชุดควบคุม (Controller): DSE7320
ปี (Year): 2563 (2020)