โรงแรม เดอะ เจอร์นีย์ บางนา

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): DP100C5S (100 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins 6BT5.9G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford UCI274G
ชุดควบคุม (Controller): PLC7420
ปี (Year): 2561 (2018)