หจก.ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟส พาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): S175HCS (175 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins 6CTA8.3-G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford UCI274F
ชุดควบคุม (Controller): DSE7420
ปี (Year): 2563 (2020)