ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (กรมวิชาการเกษตร)

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ที่หน้างานศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (กรมวิชาการเกษตร)
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): Wagna (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): DE165W-50 (165 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Wagna 6DTA7.9E-GE1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Wagna WG27A120Y
ชุดควบคุม (Controller): Wagna WE8010
ปี (Year): 2566 (2023)