บริษัท พี.เอส.พี. พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์ พร้อมงานติดตั้งที่คอนโดโมดิซ สุขุมวิท 50
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): LG480SC (480 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): SDEC 6ETAA12.8-G31
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Leega LA314G360
ชุดควบคุม (Controller): ComAp Intelite9
ปี (Year): 2564 (2021)