บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด #2

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับโครงการ CR Project
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): GMS375CS (375 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins NTAA855-G7
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford HCI444FS
ชุดควบคุม (Controller): PLC7420
ปี (Year): 2561 (2018)