บริษัท พรอสเพอร์ไทธรรม์ จำกัด

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): GMP60PXS (60 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Powerlink 4DT4.6CG2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Powerlink PL2C
ชุดควบคุม (Controller): PLC920
ปี (Year): 2562 (2019)