บริษัท ปาร์คพลัส จํากัด

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง สำหรับวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): DP60C5S (60 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins 4BTA3.9G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford UCI224E
ชุดควบคุม (Controller): PLC920
ปี (Year): 2562 (2019)