บริษัท ชวนชม อินเตอร์ จำกัด

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อม ATS
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): WPS15S (15 KVA) จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องยนต์ (Engine): Perkins 403A-15G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): MECC ALITE ECP282S4
ชุดควบคุม (Controller): DSE7420
ปี (Year): 2562 (2019)