บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์ พร้อมงานติดตั้ง และเดินสายไฟ
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟสพาวเวอร์ (ตู้ครอบเก็บเสียง)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): MP165C (165 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Cummins 6BTAA5.9-G12
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Stamford UCI274F
ชุดควบคุม (Controller): DSE7320
ปี (Year): 2564 (2021)