การประปานครหลวง

รายละเอียดงาน (Scope of Work): จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Brand): มัลติเฟส พาวเวอร์ (ชนิดเครื่องเปลือย)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Model): MPL34XC (34 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine): Fawde 4DX21-45D
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator): Leega LA184G28
ชุดควบคุม (Controller): DSE6020
ปี (Year): 2566 (2023)