บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ GWM จ.ระยอง

รายละเอียด

ลูกค้า : บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริการ : ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดแบงค์ (Loadbank Testing) จำนวน 2 เครื่อง ที่โรงงาน GWM จ.ระยอง
ปี : พ.ศ.2565 (2022)