ฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มัลติเฟส พาวเวอร์ มีบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Training) ทั้งในเรื่องของการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อะไหล่หรือชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถจัดการและแก้ไขกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-168-3193-5 #109 หรือทาง Line ID : @multiphasepower