โรงแรม เดอะ เจอร์นีย์ บางนา

โรงแรม เดอะ เจอร์นีย์ บางนา

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : DP100C5S (100 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6BT5.9G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274G
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420