บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด #2

บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด #2

ชื่อโครงการ (Project Name) : CR Project
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMS375CS (375 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins NTAA855-G7
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford HCI444FS
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420