บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด #3

บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด #3

ชื่อโครงการ (Project Name) : โรงพ่นสี บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : พาวเวอร์ลิงค์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : WCS1000S (1000 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins KTA38-G3
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford S6L1D-D4
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420