โรงพยาบาลราษีไศล (จ.ศรีสะเกษ)

โรงพยาบาลราษีไศล (จ.ศรีสะเกษ)

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : S550CC (550 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins KTA19-G3A
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford HCI554C
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7420

« 1 ของ 2 »