ไร่มวกเหล็ก (จ.สระบุรี)

ไร่มวกเหล็ก (จ.สระบุรี)

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMS100CS (100 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6BT5.9G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274C
ชุดควบคุม (Controller) : PLC7420
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : CP250A