บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT BVW1)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT BVW1)

รายละเอียดงาน (Scope of Work) : บริการ Overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส/ไมโครเทอร์ไบน์ รุ่น C65 จำนวน 5 ตัว ที่ PTT BVW1 ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในสถานีส่งแก๊ส และจ่ายไฟสำหรับชุมชนหมู่บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ (Product) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส/ไมโครเทอร์ไบน์ ของแบรนด์ Capstone รุ่น C65

« 1 ของ 2 »