ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : ออเดอร์พิเศษ*
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : C250D5 (250 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford
ชุดควบคุม (Controller) : PowerCommand