บริษัท ปาร์คพลัส จํากัด

บริษัท ปาร์คพลัส จํากัด

ชื่อโครงการ (Project Name) : วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : DP60C5S (60 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 4BTA3.9G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI224E
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920