ไพฑูรย์ฟาร์ม

ไพฑูรย์ฟาร์ม

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MP450C (450 KVA) 3 Units
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins NTAA855G7A
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : tamford S4L1D-F41
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320

« 1 ของ 2 »