หน่วยงาน คส.สพ.ทบ. (จังหวัดลพบุรี)

หน่วยงาน คส.สพ.ทบ. (จังหวัดลพบุรี)

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : LDG12S (10 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Perkins LA290
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Brush Type, AC Single Phase
ชุดควบคุม (Controller) : n/a