บริษัท เอ็มเอ็มทีแอล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

บริษัท เอ็มเอ็มทีแอล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

บริการ : เช่าโหลดแบงค์
รายละเอียดงาน : เช่าโหลดแบงค์สำหรับทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 kVA
สถานที่ : สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ : ม.ค. 2564