บริษัท คัมภีร์วิศวกรรม จำกัด

บริษัท คัมภีร์วิศวกรรม จำกัด

ชื่อโครงการ (Project Name) : เกาะเสม็ด
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : S165HCS (165 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6BTAA5.9-G12
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274F
ชุดควบคุม (Controller) : DSE6020