ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณินี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณินี

ชื่อโครงการ (Project Name) : จูลาสสิค เมาเทน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMS30CS (30 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 4B3.9-G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford PI144G
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : AP63A