โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 จ.ปทุมธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 จ.ปทุมธานี

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMP10PXS (10 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Potise 3D1.4CG
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Potise PL1B
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920