บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด

บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : Powerlink
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : QSV15XS (15 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Powerlink 4D2.3G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Powerlink PL1D
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920
จำนวน (Qty) : 35 เครื่อง