อีสท์ วอเตอร์

อีสท์ วอเตอร์

โครงการ : งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พื้นที่ระยอง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา
ลูกค้า : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 • สถานีสูบน้ำดอกกราย (DK)
 • สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล 2 (NL2)
 • สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล 3 (NL3)
 • สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BT-NL)
 • สถานีสระพักน้ำดิบมาบข่า
 • สถานีรับน้ำมาบตาพุด (MP)
 • สถานีสูบน้ำประแสร์ 2 (PS2)
 • สถานีรับน้ำแหลมฉบัง (LCB)
 • สถานีสูบน้ำหนองค้อ (CB-NK)
 • สถานีรับน้ำหุบบอน (HB)
 • สถานีสูบน้ำบางพระ (ใหม่) (BPR)
 • สถานียกระดับน้ำฉะเชิงเทรา
 • สถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา
 • สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดันสำนักบก (SNB)
« 1 ของ 3 »