โรงพยาบาลชุมแพ (จ.ขอนแก่น)

โรงพยาบาลชุมแพ (จ.ขอนแก่น)

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : WPS250 (250 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Perkins 1506A-E88TAG3
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : LSA46.3S5
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7420