หจก.ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง

หจก.ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ (Project Name) : โรงงานปูนซีเมนต์ จ.อุบลราชธานี
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : S175HCS (175 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6CTA8.3-G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274F
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7420