บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MPY69C (69 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6BTA3.9-G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI224F
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320