บริษัท อจิลิตี้ จำกัด

บริษัท อจิลิตี้ จำกัด

ชื่อโครงการ (Project Name) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับคลังสินค้า พร้อมติดตั้งและสร้างโรงคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : LG550SC (550 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : SDEC SC25G690D2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Leega LA354G400
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320