โรงงานเจียระไนหรือเผาและอบพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ

โรงงานเจียระไนหรือเผาและอบพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : Powerlink UK
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : WPS100S (100 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Perkins 1104C-44TAG2 (UK)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274C
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7420