บริษัท โนเบิล มายด์ จำกัด

บริษัท โนเบิล มายด์ จำกัด

ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตู้ครอบเก็บเสียง
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : GMP80PXS (80 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Powerlink 4DTA4.8ECG2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Powerlink PL2DS
ชุดควบคุม (Controller) : PLC920
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : AP160A