เทศบาลเมืองพัทยา

เทศบาลเมืองพัทยา

รายละเอียดงาน (Scope of Work) : ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามัลติเฟส พาวเวอร์ พร้อมรถล้อลาก จำนวน 2 ชุด
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MPS138C (133 KVA) 2 เครื่อง
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6BTAA5.9-G2
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274E
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320